Informácie o dodaní

5 Dodacie podmienky:

5.1 Preprava sa uskutoční v zmysle zasielateľských a prepravných podmienok Zasielateľskej spoločnosti. Poplatky za doručenie a balenie sú zahrnuté v cene konkrétneho spôsobu doručenia, ktorá sa automaticky pripočítava k cene objednávky. Cena vygenerovaná stránkou www.floradies.sk po vystavení objednávky je už konečná vrátane vedľajších nákladov. Objednávateľ už neplatí nijaké ďalšie poplatky. Prevádzkovateľ zabezpečuje dodanie zásielky v pracovných dňoch, čo možno najpresnejšie v termíne podľa želania zákazníka  V prípade, že Príjemca odmietne prevziať zásielku od nášho kuriéra prevádzkovateľ za túto skutočnosť neručí a zásielku eviduje ako vybavenú. Dôvod, prečo príjemca zásielku odmietol prevziať nezisťujeme pretože sa môže jednať o rôzne spory medzi objednávateľom a príjemcom. Ak zákazník pri vystavení objednávky udá fiktívnu alebo neúplnú adresu a doručenie nie je možné realizovať, Prevádzkovateľ rovnako za túto skutočnosť nezodpovedá a zásielka je rovnako evidovaná ako vybavená. V zmieňovaných prípadoch nevzniká nárok na reklamačné konanie pre objednávateľa, pretože servis, ku ktorému sa firma zaviazala aj skutočne poskytla a objednávku sa snažila doručiť. Vrátenie tovaru zákazníkom je možné bez udania dôvodu do 7 dní, za podmienky, že uhradí prevádzkovateľovi všetky náklady s tým spojené (dopravné náklady, balné, manipulačné poplatky), nakoľko zákon ukladá vrátenie ceny tovaru a nie služieb spojených s jeho dodaním.